Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UE

Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych płyt mineralno-akrylowych o podwyższonych właściwościach użytkowych.

Opis:

Przedmiotem projektu jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego zakładu, w którym prowadzona będzie produkcja kompozytowych płyt mineralno – aktylowych ( znanych również pod nazwą Solid Surface) wykorzystywanych w meblarstwie, budownictwie, a także produkcji sanitarnej. Opracowane w toku prac badawczo – rozwojowych autorskie receptury masy mineralno – akrylowej oraz układu katalitycznego umożliwią produkcję płyt o odczuwalnie zwiększonej odporności na ścieranie oraz o niespotykanej na rynku światowym szerokości, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych, korzystnych właściwościach materiału.

Zakres działań w projekcie obejmuje: budowę hali produkcyjnej z częścią socjalno – biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu: zakup oraz instalacja ciągów i linii technologicznych do produkcji płyt, a także urządzeń pomiarowych i analitycznych zapewniających kontrolę nad prawidłową jakością i przebiegiem procesu produkcyjnego; rozruch technologiczny całego zakładu produkcyjnego oraz zatrudnienie i kompleksowe przeszkolenie nowych pracowników.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B + R, na bazie których możliwe będzie uruchomienie produkcji oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego na skalę światową wyrobu w postaci płyt mineralno – akrylowych o szerokości 2070 mm i podwyższonej odporności na ścieranie. Pozwoli to spółce na wyjście poza dotychczasowy segment działalności usługowej oraz uruchomienie w pełni zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego płyt solid Surface w Europie ( pracującego na linii do ciągłego wylewu), który ma ogromny potencjał stania się zapleczem produkcyjnym rynku europejskiego dla branży budowlanej i meblarskiej.

 

Beneficjent: Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowity koszt projektu: 33 835 455,00 zł

Kwota dofinansowania: 19 255 950,00 zł